Gestió rrhh.

Oferim serveis de RRHH a mesura a les àrees de:

Selecció, formació i desenvolupament del personal

– Anàlisi i definició del lloc de treball
– Descripció del perfil del candidat (per competències i adequació relació persona-lloc)
– Intranet i programari disponible, BBDD pròpia, recurs humà fidelitzar.
– Formació en tècniques de vendes i comunicació

Outsourcing

Oferim els recursos, els mitjans tècnics i humans necessaris, responsabilitzant-nos de tota l’activitat externalitzada com seria:

– Suport en la definició dels llocs de treball, selecció i adequació persona-.lloc ad hoc
– Seguiment, eines d’evolució (entrevistes, qüestionaris, enquestes), avaluació de l’acompliment continuo, Coaching i anàlisi satisfacció del client
– Detecció , Disseny i Implementació de Planes de formació anual/semestrals, d’acord amb les necessitats del client i de l’àrea a desenvolupar i treballar.
I altres serveis de RRHH integrals