Street Marketing

Street Marketing. Es tracta del contacte directe entre el consumidor i la marca.

Reuneix totes aquelles promocions, accions de comunicació i campanyes publicitàries que s’efectuen en el mitjà urbà o en espais comercials on es genera una vivència, es crea una història, on la marca pren contacte directe amb el públic en el seu propi hàbitat i interactuen.

Avui dia no n’hi ha prou amb esperar al consumidor. Cal anar a buscar-ho amb accions innovadores i creativitat, mitjançant l’engegada de campanyes originals i atractives que generin una major atenció. És aquí quan el Màrqueting surt al carrer.