Activitats i comunicació interna

Activitats i comunicació interna. No podem oblidar que la marca està en cada membre de l’equip, clients interns amb influència pròpia que col•laboren activament amb la construcció d’una experiència global de marca. Una experiència que no brindi satisfacció als nostres clients (interns i externs) no provoca emoció i cau en l’oblit.

Per això treballem l’interior de la marca per generar fluxos de comunicació interns i millorar la consciència d’equip, estar preparats, tenir les actituds i aptituds adequades, reconèixer-les i saber explotar-les.

Per cualsevol consulta o proposta podeu escriurens a: info.actividades@contactosingular.com